tk : dc@appleid8.com pass : https://Apid.xyz/p/6f [ link này chính là pass hãy copy dán vào không click vào hãy copy paste ]